revo
אחרי שהסרנו את החסמים הביורוקרטים והבטיחו לנו את סגירת התחנה - אין סיבה לחכות. כל יומיים נהרג בישראל אדם מפחם ואלפים אחרים חולים בעוד אנרגיית שמש בטוחה ונקייה זורחת יום יום מעל ראשינו.
זה הזמן לקחת את האחריות על העתיד שלנו. מורידים עוד היום את השאלטר לתחנה- הפחמית ומתחברים לשמש.
גרינפיס מתחייב שבתום חודש כל חתימה שלך תהפוך קילו
ואט פחם מזהם לקילו ואט חשמל סולארי נקי.
ויחד איתך המהפכה הסולארית תצא לדרך!
אחרי שהסרנו את החסמים הביורוקרטים והבטיחו לנו את סגירת התחנה - אין סיבה לחכות. כל יומיים נהרג בישראל אדם מפחם ואלפים אחרים חולים בעוד אנרגיית שמש בטוחה ונקייה זורחת יום יום מעל ראשינו.
זה הזמן לקחת את האחריות על העתיד שלנו. מורידים עוד היום את השאלטר לתחנה- הפחמית ומתחברים לשמש. רוצה להצטרף?
שאלות ותשובות / מאבקים נוספים / אודות